هلدینگ ۲۵ هزار میلیارد تومانی صبا تامین ۲۰ فروردین ۹۹ بورسی می‌شود

[ad_1] وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داد: هلدینگ صبا تامین با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است،۲۰ فروردین و در اولین عرضه سال ۱۳۹۹بورسی می‌شود. [ad_2] Source link