بیماری کرونا در کشور تحت کنترل درآمده است/ کرونا جزئی از زندگی همه مردم جهان تا ابد شده است/ سه گروه مستقل از محققان ایرانی بر روی واکسن کرونا کار می‏‌کنند/ برای بهبود کیفیت زندگی در جهان همراه با کرونا، فرصت‏‌های بسیاری پیش‏روی جوانان است

[ad_1] معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی اش، ضمن اعلام این خبر که بیماری کرونا در کشور تحت کنترل درآمده، از ایجاد فرصت هایی گفت که پیش روی جوانان صاحب ایده ایرانی قرار گرفته است؛ […]