عذرخواهی مجری تلویزیون به درد ما نمی‌خورد!

[ad_1] به گزارش فارس، محمد نوازی در خصوص دیدار روز گذشته‌اش با احمد سعادتمند و مسائل مختلف صحبت‌های زیر را انجام داد: دیدار شما با سعادتمند چه نتیجه‌ای داشت؟ ما روز گذشته ۴ نفری به همراه دوستان دیگر به دیدار مدیرعامل جدید باشگاه رفتیم. ما […]