پنج نکته برای خرید مهره های مار که ای کاش زودتر می دانستید

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مار اسلاس در گذشته های دور وجود داشته و بسیاری از مردم آن زمان از آن استفاده می کرده اند. در پاسخ به این سوال که مهره مار چیست، باید گفت که تعیین این عنوان کار دشواری […]