بازداشت شوهر جوان بعد از مرگ همسرش که 15 سال از او بزرگتر بود

[ad_1] به گزارش ایران، او گفت: شب قبل با همسرم درگیر شدم و قهر کردیم من به خانه پدرم رفتم، اما امروز که برگشتم، هر چه زنگ زدم در را به رویم باز نکرد. با این تصور که قهر کرده با کلیدی که به همراه داشتم […]