فیلم/ الزام صاحبان مشاغل به بارگذاری اطلاعات واحد صنفی در سایت وزارت بهداشت

[ad_1] معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به الزام صاحبان مشاغل و کارفرمایان نسبت به بارگذاری اطلاعات واحد صنفی در سایت SALAMAT.GOV.IR برای دریافت مجوز فعالیت از صبح فردا شنبه خبر داد. [ad_2] Source link