شکنجه زن جوان در خانه شوهر 60 ساله/ زن یک پایش را از دست داد

[ad_1] به گزارش شرق، این مرد گفت: من با تماس تلفنی دخترم در جریان این اتفاق قرار گرفتم. او از من درخواست کمک کرد و گفت دو هفته است که وضعیت بدی دارد. وقتی مأموران با شکایت این مرد تحقیقات خود را آغاز کردند، متوجه […]