ورایزن: شبکه ۵G در گسترش کرونا هیچ نقشی ندارد!

[ad_1] به گزارش ایسنا، هانس وستبرگ – مدیر ارشد اجرایی شرکت مخابراتی ورایزن – که بدون شک یکی از بزرگترین اپراتورهای فعال در حوزه توسعه زیرساخت های مربوط به نسل پنجم شبکه اینترنت همراه موسوم به شبکه ۵G به شمار می رود، به تازگی شایعات […]