گوشت زن خائن همبرگر شد! میهمان ها با لذت خوردند!

[ad_1] به گزارش رکنا، مرد آمریکایی با بدن معشوقه مرده اش همبرگر درست کرد. مرد 40 ساله پس از قتل معشوقه اش و مثله کردن او گوشت اندام های خاص زنانه اش را چرخ کرده و پس از بسته بندی در یخچال آن را به عنوان […]

زن خائن با رقیب عشقی شوهرش سروسر ناجور داشت

[ad_1] به گزارش سیتنا، پرونده این جنایت پس از درگیری ناموسی در یکی از خیابان های کلمبیا تشکیل شد و پس از کشته شدن مرد 43 ساله به دادگاه جنایی رفت. به گزارش پرونده، دو مرد 43 و 35 ساله به خاطر این که با […]