زن خائن با رقیب عشقی شوهرش سروسر ناجور داشت

[ad_1] به گزارش سیتنا، پرونده این جنایت پس از درگیری ناموسی در یکی از خیابان های کلمبیا تشکیل شد و پس از کشته شدن مرد 43 ساله به دادگاه جنایی رفت. به گزارش پرونده، دو مرد 43 و 35 ساله به خاطر این که با […]