از «فیلم» خروج تا «جسارت» خروج

[ad_1] انصاف نیوز، نوشت: البته شومن تا دلتان بخواهد داریم. در این سال‌ها چه بسیار کسانی که با سناریو برای نمایش، ژست جوکر یا خروج گرفته‌اند. می‌شناسید چه کسانی تنها برای خریدن لایک یا رای، ژست گرفته‌اند. قهرمان خروج حتی کار خلاف قانون موجود هم […]