خودکشی یا تن فروشی زنان دستفروش بخاطر قرنطینه کرونایی

[ad_1] به گزارش رکنا، زنان و دختران در افغانستان که برای تهیه مخارج زندگی دست فروشی می کنند با انتشار خبر قرنطینه اعلام کردند که خودکشی یا خودفروشی می کنند. گزارش رسانه ها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کرونا و خبر قرنطینه در […]