راه کرونا چگونه در روستا‌های بوشهر بسته شد؟

[ad_1] در شرایط فعلی کشور، بیمارستان‌های تعیین شده برای بیماری کرونا در مناطق شهری است و دسترسی روستاییان به این مراکز با توجه به بعد مسافت، هزینه رفت و آمد و هزینه اقامت در شهر ممکن است سخت و دشوار و چه بسا مانعی برای […]