تشکیل کمیسیون ویژه‌ی بحران در اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

[ad_1] به گزارش سیتنا، فریبرز نژاددادگر در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ی بحران در اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: با توجه با شرایط بحران در کشور و جهان و مسائل و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اعضا اتحادیه، نیاز داریم این موارد برای کوتاه […]

پنج ماه تاخیر بانک مرکزی در عملیاتی کردن چک الکترونیکی

[ad_1] به گزارش سیتنا به نقل از مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی […]