اکسیژن سازها ایمن هستند ؟

با یک کنسانتره اکسیژن خانگی در هزینه خود صرفه جویی کنید هنگامی که بسیاری از افراد به دستگاه اکسیژن فکر می کنند ، به دستگاه بزرگی فکر می کنند که سنگین است و حرکت آن سخت است. در نتیجه ، آنها نگران هستند که نیاز […]