کلاهبرداری پیامکی به بهانه برنده شدن و اظهار دروغ به عنوان امور مشترکین شرکت مخابرات ایران

[ad_1] کلاهبرداران طی روزهای اخیر با ارسال پیامک به مردم به بهانه برنده شدن، خود را به عنوان امور مشترکین مخابرات معرفی می کنند تا به مقاصد شوم خود برسند. [ad_2] Source link